Monitoring i Powiadomienie

Jednym z najważniejszych elementów systemów monitoringu są mechanizmy powiadamiania o zaistniałym zagrożeniu. To dzięki nim właściciel chronionego obiektu może dowiedzieć się, że zaistniało niebezpieczeństwo i konieczna jest reakcja. Współczesne systemy alarmowe współpracują z różnymi modułami komunikacji, wśród najbardziej popularnych można wymienić:

  • moduł powiadomienia GSM/SMS,
  • moduł powiadomienia telefonicznego,
  • moduł powiadomienia internetowego.

117_big

moduł powiadamiania GSM

Dzięki modułom zdalnego powiadamiania informacje o niepożądanych zdarzeniach otrzymujemy niemal natychmiast i możemy liczyć na to, że po zgłoszeniu do odpowiednich służb, uda się uchronić nasz dobytek przed utratą lub zniszczeniem.

Jeżeli jesteś zainteresowany zaprojektowaniem i  wdrożeniem kompletnego systemu alarmowego, który będzie czuwać nad chronionym mieniem – napisz do nas