Właściwości transmisyjne światłowodów

Pod względem szybkości i jakości przepływu informacji światłowody plasują się w tej chwili wysoko ponad wszelką konkurencją. Dzięki zastosowaniu specjalnego rodzaju szkła kwarcowego, włókna światłowodu charakteryzują się bardzo niską tłumiennością. Dzięki temu, że dane przesyłane są za pomocą impulsów świetlnych zamiast elektrycznych, jest to medium całkowicie odporne na zakłócenia elektromagnetyczne. Można wymienić bardzo wiele pozytywnych aspektów związanych z wykorzystaniem sieci optycznych. Wśród głównych zalet tego medium możemy wyróżnić m.in.:

  • Niską tłumienność (rzędu 0,2 – 0,3dB/km)
  • Możliwość zwielokrotniania kanałów w jednym włóknie
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
  • Bardzo utrudniony podsłuch / wyciek danych
  • Niski koszt medium (koszt światłowodu dystrybucyjnego poniżej 1$/km)
  • Niewielka waga przewodów (pojedyncze włókno poniżej 30g / 1km)

Na poniższym schemacie przedstawiamy budowę kabla światłowodowego (przekrój):

budowakabla