Ochrona Danych Osobowych

RODO  – Rozporządzenie UE o Ochronie Danych Osobowych

RODO, weszło w życie 25 maja 2018 roku i przyniosło wiele zmian w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych, a jedną z nich jest pojawienie się nowej funkcji – Inspektora Ochrony Danych (IOD). RODO wskazuje konkretne przypadki, w jakiej sytuacji powołanie IOD jest obowiązkowe.

Kogo dotyczy?

RODO dotyczy wszystkich branż i organizacji dowolnej wielkości.

Co wprowadza RODO?

  1. Kary finansowe do 20.000.000 EUR lub do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku
  2. Obowiązek monitorowania i raportowania wycieków
  3. Wymóg regularnego testowania bezpieczeństwa
  4. Opracowanie i wdrożenie adekwatnych procedur i środków bezpieczeństwa
  5. Konieczność przeprowadzenia analizy ryzyka
  6. Zwiększanie świadomości pracowników o ochronie danych

Kluczowe działania pozwalające osiągnąć zgodność z RODO

  1. Identyfikacja i inwentaryzacja posiadanych danych wraz z ich miejscem i sposobem przechowywania
  2. Stworzenie przejrzystych i jasnych zasad określających kiedy, jak i dlaczego Twoja organizacja gromadzi i przetwarza dane osobowe
  3. Stworzenie planu zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych
  4. Raportowanie – odpowiadanie na wnioski o udostępnienie przetwarzanych danych i wymaganej dokumentacji, udostępnianie danych na życzenie.

Dostosuj się z nami do rewolucyjnych zmian w systemie ochrony danych osobowych.

Pomożemy Ci zrozumieć Twoje obowiązki związane z RODO i przyspieszyć uzyskanie zgodności z tym rozporządzeniem. Skontaktuj się z nami.

 

Informacje na tej stronie nie stanowią opinii lub porady prawnej. Wyłączną odpowiedzialnością klienta jest analiza przepisów RODO i zapewnienie zgodności organizacji z tym rozporządzeniem.