Przyłącza wodno-kanalizacyjne

Nasza firma wykonuje kompleksowo szereg usług projektowych oraz wykonawczych:

Wykonawstwo

 • sieci oraz przyłącza wodociągowe
 • sieci oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
 • montaż zbiorników retencyjnych, separatorów koalescencyjnych i odstojników tłuszczu
 • montaż przepompowni ścieków sanitarnych i deszczowych
 • montaż przydomowych oczyszczalni ścieków
 • wewnętrzne instalacje wod-kan-co

Projektowanie

 • projekty sieci oraz przyłączy wod-kan
 • projekty wewnętrznych instalacji wod-kan i CO
 • projekty instalacji gazowych
 • projekty źródeł ciepła
 • operaty wodno-prawne
 • projekty organizacji ruchu